Read this page in english

Advokatfirmaet Hein Bæra tilbyr juridisk bistand til private personer, organisasjoner og forretningslivet. Vi utfører i dag oppdrag innen ulike rettsområder lokalt og over hele landet fra våre kontor i Oslo og i Skien.

Arbeidsrett

Varsling av kritikkverdige forhold

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med håndtering av varsling av kritikkverdige på arbeidsplassen. Vi tilbyr kurs, foredrag, kartlegginger av arbeidsmiljøet og juridisk bistand både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Opphør av arbeidsforhold

Kravene til gode juridiske og relasjonelle prosesser i forbindelse med opphør av arbeidsforhold er store. Med erfaring fra offentlig og privat virksomhet samt arbeidstilsynet tilbyr vi rådgivning og prosedyreoppdrag for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Strafferett

Vi påtar oss oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat over hele landet. Kostnadene ved forsvarerbistand og bistandsadvokatoppdrag er ofte dekket av det offentlige når tiltale er tatt ut (se priser).

Erstatningsrett

Krav på erstatning kan springe ut av påført skade etter en rekke hendelser som for eksempel straffbare forhold, yrkesskader, ulykker, feilbehandlinger, mobbing, trakassering og diskriminering. Ofte vil vesentlige utgifter til juridisk bistand være dekket gjennom lov eller forsikringsavtaler.

Faglige og etiske retningslinjer

Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.