Tom Berntsen slutter

  • Post author:

Tom Berntsen går videre til en flott praksisplass i påtalemyndigheten. Vi ønsker ham lykke til og takker for solid innsats for våre klienter i advokatfirmaet Hein Bæra.