Close
Vibeke Hein Bæra

Advokat og daglig leder
vibeke@advokatheinbara.no
22 00 88 22

Trond W. Andersen

Juridisk rådgiver
trondw@advokatheinbara.no
469 50 933

Vibeke Hein Bæra er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har leder- og topplederutdanning fra Politihøgskolen. Hun har mer enn 10 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet, vært regiondirektør i Arbeidstilsynet og har mer enn 10 års erfaring som advokat- senest som daglig leder for Advokatfirmaet Lippestad.

Trond William Andersen er politiutdannet fra Politiskolen og jurist fra Universitet i Oslo. Han har mer enn 20 års erfaring fra politi- og påtalemyndighet, og har omfattende prosedyreerfaring. Med sin erfaring fra flere år som dommer i tingretten og mange år som allmennpraktiserende advokat har han en solid kompetanse som advokat.

GRY BERGER

Advokatfullmektig
gry@advokatheinbara.no
22 00 88 22

Gry Berger har lang erfaring fra privat næringsliv og fagforening. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har særlig solid kompetanse på arbeidsrettens område – individuell og kollektiv. Ved siden av juridisk rådgivning i enkeltsaker har Berger holdt en rekke kurs og foredrag om temaer fra Tjenestemannsloven og Arbeidsmiljøloven.