Gry Berger tilbake til PF

  • Post author:

Gry Berger har vært ansatt som advokatfullmektig deltid i drøye 2 år. Arbeidstiden har vært delt med Politiets Fellesforbund. Berger har prosedert flere viktige saker i sin fullmektigperiode, og har opparbeidet seg en solid og mangfoldig erfaring. Advokatfirmaet Hein Bæra og våre klienter er svært godt fornøyd med Bergers gode arbeid og klienthåndtering.

Hun er nå tilbake i Politiets Fellesforbund, og vi ønsker henne lykke til videre!