Advokatfirmaet Hein Bæra AS og Advokatene Graasvold & Stenvaag AS etablerer samarbeid

  • Post author:

Advokatfirmaet Hein Bæra AS og Advokatene Graasvold & Stenvaag AS ser frem til et spennende samarbeid fra 1.1. 2017.

Vi har mange års erfaring som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker i inn – og utland.
Våre advokater har i en årrekke bistått en rekke yrkes- og fagorganisasjoner på mange ulike områder. Sammen har vi bred erfaring med forhandlinger og ulike former for tvisteløsning innen arbeidsrett, varslingssaker og innen kunst, kultur, og akademia.

Fra januar 2017 vil våre to firmaer dele kontorressurser i Skien og Oslo. Vi gleder oss til å dele erfaringer og yte bistand i fellesskap i saker hvor vi bl.a. bistår organisasjoner og foreninger.

– I tillegg til et sterkt faglig fellesskap, har vi en tilnærming i måten vi arbeider på som jeg håper og tror vil komme gamle og nye klienter til gode, sier Hans Marius Graasvold. – Dette gjelder blant annet mekling og andre alternative måter å håndtere konfliktsituasjoner på, hvor vi ser et stort potensial for både enkeltmennesker og bedrifter og foreninger.

Advokat Hans Marius Graasvold vil ha kontor hos Advokatfirmaet Hein Bæra AS i Borgengården i Skien, i tillegg til sitt kontor i Oslo.

– Jeg ser med glede frem til samarbeidet med Advokatene Graasvold & Stenvaag AS og jeg har stor tro på at dette samarbeidet vil styrke våre tjenesteytelser, sier Vibeke Hein Bæra.

Advokat Vibeke Hein Bæra vil har kontor hos Advokatene Graasvold og Stenvaag AS på St. Olavs plass i Oslo, i tillegg til sitt kontor i Skien.