Frokostseminar: Hvem eier det den ansatte skaper?

  • Post author:

Vet du hvilke rettigheter som overdras fra den ansatte til arbeidsgiver? Få svar på vårt frokostseminar i Borgengården i Skien den 31.mai!

Teatre. Universiteter og høgskoler. Kommunale virksomheter. Sportsklubber. Offentlige og private helseforetak. Ansatte rundt om ved en rekke forskjellige arbeidsplasser skaper opphavsrettslig vernet innhold som ledd i sitt arbeid. Det kan være veiledningshefter, undervisningsmateriale, scenekunst, videoinnspillinger og andre produkter som arbeidsgiver har stor nytte av.

Inntil i dag har spørsmålet om hvem som har rettighetene til slikt innhold ikke vært lovregulert. Erfaringsmessig er arbeidsgivere i liten grad flinke til å avtaleregulere dette. Konsekvensen er uklare rettighetsforhold og risiko for uenighet.

Kulturdepartementet la våren 2017 frem forslag til ny åndsverklov, hvor det blant annet foreslås å innføre en egen bestemmelse om overgang av opphavsrett i ansettelsesforhold. Forslaget skal etter planen behandles av Stortinget før sommeren.

I vårt uhøytidelige frokostseminar i Borgengården går vi gjennom den foreslåtte bestemmelsen og hvilke konsekvenser den vil kunne ha for ansatte og arbeidsgivere i ulike virksomheter. Vi gjennomgår også andre sider ved forslaget som vil ha betydning for arbeidsgivere og ansatte, og for institusjoner som forvalter opphavsrettslig vernet innhold.

Vi serverer enkel frokost og kaffe/te. Velkommen!

Tid: Onsdag 31. mai kl. 08:30
Sted: Borgengården, Skien
Påmelding: hmg@grst.no / 400 38 800

Hans Marius Graasvold
Vibeke Hein Bæra