Advokatfullmektig Gry Berger

  • Post author:

Vi er stolte over å kunne ønske Gry Berger velkommen som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hein Bæra AS.

Gry Berger har lang erfaring fra privat næringsliv og fagforening. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har særlig solid kompetanse på arbeidsrettens område– individuell og kollektiv.

Ved siden av juridisk rådgivning i enkeltsaker har Berger holdt en rekke kurs og foredrag om temaer fra Tjenestemannsloven og Arbeidsmiljøloven. Berger satt i referansegruppen opprettet i forbindelse med modernisering av tjenestemannsloven som forventes å trå i kraft våren 2017 . Hun har også deltatt i en partssammensatt arbeidsgruppe med mandat å foreslå tiltak for å redusere vold og trusler i arbeidslivet.

Hun har jobbet som jurist i Politiets Fellesforbund (PF) i mange år, og vil fra 1.februar dele sin arbeidstid mellom Advokatfirmaet Hein Bæra og PF.

Gry berger tiltrer 1.februar 2017 i Advokatfirmaet Hein Bæra AS.