Advokatfirmaet Hein Bæra

  • Post author:

Advokatfirmaet Hein Bæra ble stiftet oktober 2016 og er et advokatfirma med erfarne advokater.

Advokat Andersen og Advokat Hein Bæra utgjør sammen advokatfirmaet Hein Bæra, og kommer begge fra Advokatfirmaet Lippestad hvor de har vært ansatte advokater i mange år. Vi har besøksadresse i Skien og Oslo.

Trond William Andersen er politiutdannet fra Politiskolen og jurist fra Universitet i Oslo. Han har mer enn 20 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet, og har omfattende prosedyreerfaring. Med sin erfaring fra flere år som dommer i tingretten og mange år som allmennpraktiserende advokat har han en solid kompetanse som advokat.

Vibeke Hein Bæra er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har leder- og topplederutdanning fra Politihøgskolen. Hun har mer enn 10 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet, vært regiondirektør i Arbeidstilsynet og har mer enn 10 års erfaring som advokat – senest som daglig leder for Advokatfirmaet Lippestad. Advokatbevilling fra 1993.

Advokatfirmaet Hein Bæra bistår enkeltmennesker, virksomheter og organisasjoner med juridisk rådgivning og prosedyreoppdrag for domstolene.